TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 16.5.2021

Rekisterinpitäjä: Tolppanen Dance Company Oy (Fokus Dance Company)

Postiosoite: Temppelikatu 2 D 40, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 2883167-4

Rekisterin nimi: Fokus Dance Companyn asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Anni Tolppanen

anni.tolppanen@fokusdance.fi

+358400716030

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään asiakkaiden yhteystietoja. Yhteystietoja käytetään asiakkaan laskutukseen, tiedottamiseen ja markkinointiin toimeksiannon aikana sekä sen jälkeen. Asiakas voi poistaa itsensä markkinointilistalta, milloin tahansa näin halutessaan. Ala-ikäisten kohdalla pyydämme myös huoltajan yhteystiedot, jolloin tiedotus kaikesta kulkee ensisijaisesti huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri pitää sisällään aina asiakkaan etunimen, sukunimen, sähköpostiosoitteen, laskutusosoitteen ja puhelinnumeron. Pyydämme näitä tietoja mahdollistaaksemme sujuvan palvelun.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakastiedot asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen markkinointitarkotukseen, kunnes asiakas poistaa itsensä markkinointilistalta.

Tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkailta itseltään asiakassuhteen aikana. Kaikki tiedot tanssikursseille kerätään ilmoittautumislomakkeen kautta. Muissa asiakassuhteissa tiedot kerätään sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisella. Tiedot kerätään Gruppo palveluun.

Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta mitään asiakastietoja yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaan erillistä lupaa. Emme luovuta tai siirrä asiakastietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot ovat tallennettuna Gruppon järjestelmään, joka on suojattu asianmukaisesti. Ainoastaan Tolppanen Dance Companyn yrityksen sisällä toimivat henkilöt saavat käyttää asiakasrekisteriä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Asiakas voi halutessaan lähettää kirjallisen pyynnön sähköpostiin info@fokusdance.fi halutessaan tarkistaa hänestä olevat tiedot rekisterissämme. Asiakas voi pyytää poistamaan kaikki tiedot näin halutessaan.